Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

„Śląsk – nasza mała ojczyzna”

Projekt edukacyjny pod hasłem „Śląsk – nasza mała ojczyzna”,

realizowany Przedszkolu Miejskim nr1 w Lublińcu 

Charakterystyka programu:

 • projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr1 we wszystkich grupach wiekowych pod hasłem, „Śląsk – nasza mała ojczyzna”.
 • projekt przeznaczony jest dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat.
 • projekt nastawiony jest głównie na działania muzyczne, taneczne ( nauka kroków tańców regionu śląskiego), poznanie pieśni i melodii ludowych Śląska oraz ich prezentacja w różnej formie (śpiew, taniec).
 • w czasie realizacji projektu panie nauczycielki zapoznają dzieci z bajkami i wierszami po Śląsku; bajki: „Czerwony Kapturek”czyli bojka o dziołszce w Czerwonyj Czopeczce, „Kot w szczewikach” wiersze: „Ślaski Hilary”, „Uwe i Willi”, „Murzinek Bambo”.
 • muzyka ludowa będzie punktem wyjścia do poznania innych elementów folkloru Śląska– strojów, obrzędów, tradycji, gwary .
 • projekt łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki – historii, języka polskiego, plastyki, muzyki.
 • zajęcia będą odbywać się w formie – zbiorowej, grupowej.
 • przewidziana jest wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci dotycząca poznanych utworów, pieśni i tańców.

Cele programu:

Cele ogólne:

 • zainteresowanie dzieci własnym regionem
 • zainteresowanie dzieci muzyką ludową
 • zainteresowanie dzieci tradycją śląska
 • rozwijanie własnych zainteresowań oraz uzdolnień

Cele szczegółowe:

 • przybliżenie dzieciom istoty folkloru
 • zaznajomienie dzieci z regionem Śląska
 • zapoznanie dzieci z gwarą Śląska
 • zapoznanie dzieci z tradycjami Śląska
 • nauka kroków tańców ludowych Śląska
 • nauka tekstów, melodii i pieśni ludowych Śląska
 • Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Dziecko:

 • zna najpopularniejsze pieśni i tańce regionu śląskiego
 • rozumie pojęcie „gwary” i zna kilka zwrotów
 • zna regionalne pieśni ludowe i potrafi je zaśpiewać
 • umie wymienić podstawowe tańce Śląska
 • zna najpopularniejsze obrzędy i tradycje regionu śląskiego

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Przejdź do treści Przejdź do menu