Rekrutacja, opłaty

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu  na rok szkolny 2021/2022 będzie  trwał:

  • dla dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu od 18.02.2021r. do 25.02.2021r.
  • dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola od 08.03.2021r. do 19.03.2021r.

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego i wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat (dzieci 6 – letnie zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego), a także w wieku 3, 4, 5 lat, czyli urodzonych w latach 2015-2018, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola znajduje się na stronie  www.lubliniec.eu oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola ZAPRASZAMY .

WAŻNE TERMINY

od 18.02.2021r.

do 25.02.2021r.,

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego

08.03.2021, godz. 8:00

do 19.03.2021, godz. 15:00

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola ( wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

22.03.2021, godz. 8:00

do 02.04.2021, godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

08.04.2021, godz. 15:00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;

od 09.04.2021

do 16.04.2021,  godz. 15.00

Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola;

19.04.2021, godz. 8.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE : dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8,00 z

Przejdź do treści Przejdź do menu