Rekrutacja, opłaty

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu  na rok szkolny 2023/2024 będzie  trwał:

  • dla dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu od 22.02.2023r. do 03.03.2023r.
  • dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola od 06.03.2023r. do 17.03.2023r.

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego i wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat (dzieci 6 – letnie zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego), a także w wieku 3, 4, 5 lat, czyli urodzonych w latach 2017-2020, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola znajduje się na stronie  www.lubliniec.eu oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola ZAPRASZAMY .

WAŻNE TERMINY
od 22.02.2023r.
do 03.03.2023r.
Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego
od 06.03.2023, godz. 8:00
do 17.03.2023, godz. 15:00
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)
od 20.03.2023, godz. 8:00
do 31.03.2023, godz.12:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
05.04.2023, godz. 14:00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
od 06.04.2023, godz. 8:00
do 14.04.2023,  godz. 15.00
Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola
18.04.2023, godz. 14.00 Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

OPŁATA ZA ŻYWIENIE : dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 10 zł

Przejdź do treści Przejdź do menu