Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

narodowy program rozwoju czytelnictwa logo

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

NA LATA 2021 – 2025”  PRIORYTET 3

KSIĄŻKI DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W LUBLIŃCU

Nasze przedszkole uzyskało dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł na zakup książek w tym zakup nowości wydawniczych, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Finansowy wkład własny to 625, 00 zł

Całkowita kwota: 3 125,00 zł

narodowy program rozwoju czytelnictwa logo

Program jest realizowany przed Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz  we  współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Podstawa prawna programu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form  i  trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021– 2025”.       

narodowy program rozwoju czytelnictwa logo

ZREALIZOWANE ZADANIA:

   

Przejdź do treści Przejdź do menu