Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

Zajęcia logopedyczne

Opublikowane przez przedszkole1 w dniu

       Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.           

      Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu przez panią Joannę Bełkot, obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia parach lub indywidualne).

Zaprosiliśmy panią logopedę na grupowe zajęcia do grupy „ŚREDNIAKI”.

       Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

       Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

1 2 3 4 6 7 8 11 12

 

 

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu