Rekrutacja 2023/2024

Opublikowane przez przedszkole1 w dniu

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu na rok szkolny 2023/2024 będzie trwał  od 06.03.2023 r. do 17.03.2023r.

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat czyli urodzone w latach 2017-2020 (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego).  Nabór do przedszkola odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

 www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 06.03.2023 r.

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji nastąpi 18.04.2023r. o godzinie 14:00. Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola po zakwalifikowaniu, rodziców musi potwierdzić wolę w systemie elektronicznym lub złożyć dokument „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Przejdź do treści Przejdź do menu