Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

Rekrutacja 2019/2020

Opublikowane przez przedszkole1 w dniu

Szanowni Rodzice!

      Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1 na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał od 12.03.2019 r. do 26.03.2019 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych.

   Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2013-2016, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl.

     Strona będzie aktywna od 12.03.2019 r. Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola znajduje się na stronie  www.lubliniec.eu , na drzwiach wejściowych do przedszkola oraz w zakładce „rekrutacja” Z A P R A S Z A M Y  .

Przejdź do treści Przejdź do menu