Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

Informacja dla rodziców 19.05.2020

Opublikowane przez przedszkole1 w dniu

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż od dnia 20.05.2020 nasze przedszkole będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywać się będą zdalnie – za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.

Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest na dwa dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poinformować o tym fakcie dyrektora, w celu prawidłowej organizacji pracy przedszkola, telefonicznie oraz podać adres e-mail, na który zostaną przesłane oświadczania oraz procedury związane z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w czasie pandemii.

Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wymóg dotyczy pracowników, rodziców, opiekunów prawnych a w szczególności dzieci. 

Rodzic/opiekun prawny przed oddaniem dziecka pod opiekę zostanie poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka jego rodziców/opiekunów prawnych jak innych domowników oraz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola. 

W przedszkolu aż do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz pojemników z jedzeniem i piciem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce COVID-19

 

Przejdź do treści Przejdź do menu