COVID-19

APLIKACJA STOP COVID ProteGo Safe

https://www.gov.pl/web/protegosafe

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż od dnia 20.05.2020 nasze przedszkole będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywać się będą zdalnie – za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.

Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest na dwa dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poinformować o tym fakcie telefonicznie dyrektora, w celu prawidłowej organizacji pracy przedszkola oraz podać adres e-mail, na który zostaną przesłane oświadczania oraz procedury związane z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w czasie pandemii.

Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wymóg dotyczy pracowników, rodziców, opiekunów prawnych a w szczególności dzieci. 

Rodzic/opiekun prawny przed oddaniem dziecka pod opiekę zostanie poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka jego rodziców/opiekunów prawnych jak innych domowników oraz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola. 

W przedszkolu aż do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz pojemników z jedzeniem i piciem.

 

Do pobrania, szczegółowe informacje:

Zalecenia dla rodziców

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID dla rodziców

COVID_ICON_set
2_plakat_KV_–_dla_dzieci

BAJKA TERAPEUTYCZNA „JAŚ WRACA DO PRZEDSZKOLA”

Jaś-wraca-do-przedszkola-ebook

Przejdź do treści Przejdź do menu