Rekrutacja, opłaty

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu  na rok szkolny 2020/2021 będzie  trwał:

  • dla dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu od 20.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
  • dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola od 02.03.2020r. do 16.03.2020r

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego i wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat (dzieci 6 – letnie zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego), a także w wieku 3, 4, 5 lat, czyli urodzonych w latach 2014-2017, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl.

Strona będzie aktywna od 12.03.2019 r. Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola znajduje się na stronie  www.lubliniec.eu oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola ZAPRASZAMY .

WAŻNE TERMINY
od 20.02.2020r.

do 28.02.2020r.,

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego
02.03.2020, godz. 8:00

do 16.03.2020, godz. 15:00

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola ( wybór maksymalnie trzech przedszkoli)
17.03.2020, godz. 8:00

do 31.03.2020, godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
03.04.2020 r., godz. 15:00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
od 06.04.2020     

do 14.04.2020 r.,  godz. 15.00

Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola;
17.04.2020 r., godz. 8.00 Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

  

OPŁATA ZA ŻYWIENIE : dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 6,00 zł