Rekrutacja, opłaty

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu  na rok szkolny 2019/2020 będzie  trwał od 12.03.2019 r. do 26.03.2019 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego i wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat, a także w wieku 3-5 lat, czyli urodzonych w latach 2013-2016, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl.

Strona będzie aktywna od 12.03.2019 r. Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola znajduje się na stronie  www.lubliniec.eu oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola ZAPRASZAMY .

WAŻNE TERMINY
od 26.02.2018 od godz. 9.00         do 05.03.2018 r., do godz. 15.00 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego
12.03.2018 r. Publikacja oferty, otwarcie strony dla rodziców
od 12.03.2018 r., od godz. 8.00    do 23.03.2018 r., do godz.15.00 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola ( wybór maksymalnie trzech przedszkoli)
11.04.2018 r., godz. 9.00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
od 11.04.2018 r. od godz. 9.00     do 17.04.2018 r., do godz. 15.00 Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola;
20.04.2018 r., godz. 8.00 Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

  

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

UBEZPIECZENIE : 34,00 zł Płatne max do 15.10.2018r.

Przypominamy, że obowiązują karty „PUNKTUALNY PRZEDZSZKOLAK”

Za pobyt dziecka w przedszkolu od 6.30 do 8.00  0raz  po godz. 13.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za godzinę (w rozliczeniu minutowym). Opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata nie dotyczy dzieci 6-letnich.

Przykładowo jeżeli dziecko zostanie odebrane z przedszkola:
– o godz. 13.40 – opłata tylko za 40 minut tj. 67 groszy,
– o godz. 14.30 – opłata za 1 godz. i 30 minut tj. 1,50 zł

(1,- zł za pełną godzinę i 50 groszy za 30 minut kolejnej godziny),

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa na drugie i każde następne dziecko przysługuje zniżka -50%

OPŁATA ZA ŻYWIENIE : dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 6,00 zł