Rada Rodziców

RADA RODZICÓW:

Przewodniczący Rady Rodziców: Arkadiusz Serwatka

Zastępca Przewodniczącego Rady: Zbigniew Pełka

Sekretarz: Agnieszka Galuska

Skarbnik: Katarzyna Karkowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Monika Paruzel, Anna Preg