Pracownicy

      Kadra pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr1 to prężne i kreatywne osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój.

     Zadaniem nauczycieli jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Staramy się, aby każde dziecko potrafiło wyrazić swoje uczucia, chęci i pragnienia, co pozwala rozwijać jego indywidualność i tożsamość. Wysoko wyspecjalizowana kadra doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia.

Dyrektor: mgr Mariola Dylak-Skawińska

Społeczna Funkcja Wicedyrektora: mgr Katarzyna Staleronka

Wychowawcy:

                 GRUPA  „Słoneczka” – mgr Katarzyna Staleronka, mgr Mariola Dylak- Skawińska, mgr Janina Kopyto

                 GRUPA  „Promyczki” –  mgr Karolina Gembała, Beata Michaluk

Katechetka: mgr Anna Lipińska

Nauczyciel języka angielskiego: mgr Aleksandra Nyk

Logopeda: mgr Joanna Bełkot

Pracownicy administracyjno-obsługowi:

Gabriela Fiutek

Róża Świtek

Elżbieta Karpińska

Alina Kampa

Eugeniusz Kulej

Iwona Ochmann

RADA RODZICÓW:

Przewodniczący Rady Rodziców: Wojciech Nowak

Zastępca Przewodniczącego Rady: Anna Preg

Sekretarz: Katarzyna Kuich-Hucz

Skarbnik : Aleksandra Kokot

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Galuska, Katarzyna Turek