Pracownicy

      Kadra pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 1 to prężne i kreatywne osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój.

     Zadaniem nauczycieli jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Staramy się, aby każde dziecko potrafiło wyrazić swoje uczucia, chęci i pragnienia, co pozwala rozwijać jego indywidualność i tożsamość. Wysoko wyspecjalizowana kadra doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia.

Dyrektor: mgr Mariola Dylak-Skawińska

Społeczna Funkcja Wicedyrektora: mgr Janina Kopyto

Wychowawcy:

                 GRUPA  „Słoneczka” – mgr Janina Kopyto, mgr Mariola Dylak- Skawińska, mgr Małgorzata Szerszunowicz

                 GRUPA  „Promyczki” –  mgr Karolina Gembała, mgr Małgorzata Szerszunowicz

Katechetka: mgr Małgorzata Mandla

Nauczyciel języka angielskiego: mgr Aleksandra Nyk

Logopeda: mgr Karolina Gembała

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi:

Iwona Ochmann

Gabriela Fiutek

Róża Świtek

Elżbieta Karpińska

Eugeniusz Kulej

Ewa Kaczmarczyk