Informacje

Dyrektor przedszkola mgr Mariola Dylak – Skawińska przyjmuje interesantów:

  • wtorek od godz. 8.00-10.00
  • środa od godz. 13.00-15.00
  • podczas zebrań, dni otwartych,
  • po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
  • kontakt telefoniczny – 34 351 14 01

Sekretariat przedszkola czynny:

  • poniedziałek –  piątek w godz. od 8.00- 15.00

Kontakt z intendentem przedszkola:

  • poniedziałek – piątek w godz. 7.00-14.00

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielkami :

  • Grupa „Promyczki”– ostatni wtorek miesiąca od godz.16.00-16.30
  • Grupa „Słoneczka”– ostania środa miesiąca od godz.15.00-15.30

Konsultacje z logopedii:

  •  każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30-16.00

Przedszkole jest otwarte w godz.od 6.30-16.00