GRUPA STARSZA

1

wychowawca: mgr Katarzyna Staleronka
woźna oddziałowa: Iwona Ochmann, Alina Kampa