GRUPA „Słoneczka”

wychowawca: mgr Janina Kopyto, mgr Małgorzata Szerszunowicz, mgr Mariola Dylak – Skawińska
woźna oddziałowa: Elżbieta Karpińska

 

TEGO SIĘ UCZYMY