RELIGIA 29.05

Zesłanie Ducha Świętego

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To bardzo ważna uroczystość. Posłuchajcie jak w Biblii jest zapisane to wydarzenie

          Zapamiętajmy,że 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku wraz z Maryją zostali napełnieni Duchem Świętym.

 Co to zmieniło w ich życiu?

          Duch Święty dał im odwagę by opowiadali o Jezusie innym ludziom. Zaczęli mówić różnymi językami,dzięki temu ludzie innych narodowości mogli ich zrozumieć

          Zapraszam Was do przeprowadzenia eksperymentu – jak Duch Św. zadziałał na apostołów.

          Na koniec posłuchajcie jaką rolę Duch św. pełni w naszym życiu.